O projektu

Ciljevi projekta

  • Definiranje standardiziranog troškovnika radova

  • Definiranje općih tehničkih uvjeta

  • Razvoj normativa

  • Razvoj automatiziranog rješenja za nivelaciju i provjeru prethodna tri cilja

Četiri osnovna rezultata/outputa predviđena završetkom projekta

  • Sažeti opis standardnih troškovničkih stavaka

  • Definirani opći tehnički uvjeti

  • Dokaz primjenjivosti novih tehnologija u procesu normizacije (metode izrade)

  • Stvaranje baze normativa (materijal, stroj, rad) u tiskanom, ali i digitalnom obliku, a koji je usklađen sa IFC BIM standardom i EU standardima


 

Sektor graditeljstva predstavlja jedan od stupova gospodarskog razvoja te ima značajan utjecaj na okoliš. Proces gradnje troši velike količine resursa (materijala, radnika i strojeva). U Republici Hrvatskoj, za razliku od najrazvijenijih zemalja, ne postoji suvremeni normativi resursa, prema kojima sudionici u gradnji mogu što efikasnije procjenjivati, ugovarati i izvoditi građevinske radove. K tome, trenutno korišteni normativi datiraju iz 1986. te nisu usklađeni s energetski održivom gradnjom i pripadajućim propisima. Stoga je cilj ovog projekta razviti inovativno tehnološko rješenje za normiranja resursa građenja. Rješenje će se primijeniti na 6 temeljnih struka za zelenu gradnju. Rezultati će se očitovati u publiciranim normativima.

Ukupna vrijednost projekta: 6.292.000,61 kn

Iznos EU sufinanciranja: 5.254.323,37 kn

Razdoblje provedbe projekta: 16.12.2020. – 16.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija: prof.dr.sc. Ivica Završki, voditelj projekta